search

דף הבית >

רישום תעודת אחריות

מקום הקנייה (שם החנות/עסק) *
כתובת
שם המוצר והדגם *
מספר חשבונית *
מספר תעודת אחריות *
תאריך קנייה *
שם הקונה ו/או החברה הרוכשת *
שם הקונה / הקניין
טלפון פרטי *
טלפון בעבודה
טלפון נייד
דוא"ל
שדה חובה מסומן ב *